Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2016 – 01

1. De eerste week van de maand dient het lesgeld contant vooruit betaald te worden.
2. Bij ziekte van de cursusleidster zal de cursus niet doorgaan en zal in overleg met de cursisten een vervangende datum afgesproken worden. In geval van ziekte van de cursist kan er geen aanspraak op korting of restitutie van het lesgeld gemaakt worden. Cursussen kunnen, in overleg met de cursusleidster, ingehaald worden indien hier plaats voor is. Na de datum van opzegging kunnen geen lessen meer ingehaald worden. Gemiste lessen worden niet gerestitueerd.
3. Vakanties zijn gelijk aan de schoolvakanties. In de maanden juli en augustus worden geen lessen gegeven in verband met de zomervakantie. Deze maanden hoeven dan ook niet betaald te worden. Het lesgeld is gedurende de overige schoolvakanties wel verschuldigd. Indien Hemelvaartsdag en Koningsdag buiten de reguliere schoolvakanties vallen zal deze les komen te vervallen. In overleg met de cursisten zal een vervangende les afgesproken worden.
4. Bij inschrijving moet naast het reguliere maandelijkse lesgeld aanvullend eenmalig een extra maandtermijn worden betaald. Dit extra vooruit betaalde maandbedrag wordt verrekend bij opzegging. De opzegtermijn is 1 maand. De laatste maand die als opzegtermijn geldt hoeft in geval van opzegging dus niet meer te worden betaald.
5. Het lesgeld is per maand, voor 2 uren les per week.
6. Bij een betalingsachterstand van 2 maanden kan de cursist de toegang tot de les permanent ontzegd worden.
7. Workshops voor kinderen dienen bij aanvang van de 1e les volledig ineens contant betaald te worden, of in 2 termijnen bij de aanvang van de 1e en de 6e les. Bij de Kids workshops is het niet mogelijk om een gemiste les in te halen. Gemiste lessen worden niet gerestitueerd en tussentijds opzeggen is niet mogelijk.